Bemanningstjänster

Flexibilitet är nyckelordet för bemanningstjänster. Vi hjälper våra kunder då marknadssituationen plötsligt förändras och erbjuder resurser för tillväxt då när det behövs.

Vi vill att för våra kunder kan att koncentrera sig på att utveckla sin kärnkompetens. Vi tar hand om att det finns tillräckliga resurser till förfogande och ser till att personalens kunnande motsvarar kundens standard.

Vi erbjuder bemanningstjänster till logistik- och transportbranschen samt till verkstad och underhåll.

 

LuotettavaKumppaniyritys

VJ-LOGISTICS

Besöksadress: Ansatie 4, FI-01740 Vantaa, Finland
Postadress: PB 50, FI-02921 Espoo, Finland

info@vj-logistics.fi
+358 207 411 380